Consultatie

Hoe verloopt een behandeling?

Anamnese

Een consultatie start steeds met een vragengesprek, waarbij ik peil naar uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand.

Het is belangrijk mij zoveel mogelijk info te verstrekken over uw algemene gezondheidstoestand om een zo ruim mogelijk beeld te krijgen.

Indien u voorheen reeds onderzoeken, zoals MRI, CT-scan, echografie, cardiografie, enz. …  hebt ondergaan, is het goed het verslag hiervan mee te brengen. Ook een overzicht van welke medicatie u eventueel inneemt is belangrijk.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat ik u naar de huisarts doorverwijs zonder uitgebreide behandeling. Osteopathie is complementair aan de klassieke geneeskunde, zonder deze te vervangen, dat wil zeggen dat in sommige gevallen het beter is eerst de huisarts te consulteren.

Er zijn ook klachten die ik niet kan verhelpen (wel behandelen), en die een multidisciplinaire aanpak vergen. Samen met u en uw huisarts kijk ik of een eventuele doorverwijzing zich opdringt.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek ga ik op zoek naar de structuur die de klacht uitlokt. 

Om een totaalbeeld te bekomen, worden de verschillende systemen (pariëtaal, visceraal en craniosacraal) onderzocht.

Behandeling

Het is belangrijk te weten dat het goed mogelijk is, dat onderzoek en behandeling gebeuren op een plaats waar u geen directe symptomen vertoont. Klachten worden behandelt vanuit een totaalbenadering; het menselijk organisme vormt een éénheid, en alleen als éénheid kan het goed functioneren.

Iedere patiënt is uniek, dat wil zeggen dat een welbepaalde klacht bij u een andere behandeling behoeft dan bij iemand anders.

Ook advies in verband met houding, leef-en voedingspatroon, beweging,… kunnen onderdeel van de behandeling zijn.

De gemiddelde behandeling duurt tussen 45 en 60 minuten, afhankelijk van wat onderzoek aan het licht brengt. De kost (€50) blijft dezelfde onafhankelijk van de tijdsduur.

Evaluatie kan pas echt na ongeveer drie behandelingen. Daarna kan ook worden gekeken of een eventuele doorverwijzing zich opdringt; dit gebeurt steeds in samenspraak met de patiënt.

Terugbetaling:

Osteopathie behoort tot de eerstelijnszorg; dit betekent dat u geen voorschrift van de huisarts nodig hebt om langs te komen.

Na de consultatie bezorg ik u een attest terugbetaling dat u kan inleveren bij uw mutualiteit.

Terugbetaling is afhankelijk van de verschillende mutualiteiten. Voor meer info verwijs ik graag naar uw individuele mutualiteit.

De meeste mutualiteiten hebben een terugbetalingsbeleid van €10 per consultatie met een maximum van 5 terugbetalingen per kalenderjaar.

Sommige mutualiteiten voorzien ook een aanvullende verzekering. Ook hiervoor verwijs ik graag naar uw individuele mutualiteit.

0468 56 62 75

Tuinwijk 86
8600 Diksmuide 

Ond. nr.: 0751.770.091